Kierownik Sekcji:

Zofia Polak

 

 e-mail: zofia.polak@kul.pl

tel. 81/ 445 40 73

 

 

Pracownicy Sekcji:

GG, pok. 142

 

 

Grażyna Iwaniak

e-mail: grazyna.iwaniak@kul.pl

tel. 81/ 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu;

- Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

  

mgr Agnieszka Hunicz

e-mail: agnieszka.hunicz@kul.pl

tel. 81/ 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli;

- Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku.

Obsługa spraw nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (ABMK);

- Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną;

- Ośrodek Badań na Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL;

- Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida;

- Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce;

- Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II "Instytut Jana Pawła II";

- Instytut Leksykografii;

- Archiwum Uniwersyteckie.

 

 

mgr Małgorzata Piotrowska

e-mail: piotrowska@kul.pl

tel. 81/ 445 40 07

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Nauk Społecznych;

- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

 

Wanda Rumińska

e-mail: wanda.ruminska@kul.pl

tel. 81 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Nauk Humanistycznych;

- Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim;

- Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

 

 

mgr Aleksandra Szymanik

e-mail: aleksandra.szymanik@kul.pl

tel. 81 445 40 07

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji;

- Wydział Teologii.

 

 

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2018, godz. 12:59 - Katarzyna Kulczycka