Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów to jednostka działająca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która zajmuje się pomocą organizacyjną w procesie rekrutacji oraz adaptacji na Uniwersytecie kandydatom na studia i studentom.

 

Pracownicy Sekcji dbają o prawidłowy przebieg procesu rekrutacji i sprawują opiekę nad tymi, którzy są już studentami KUL. Osoby, które pojawią się w biurze Sekcji, mogą rozmawiać w kilku językach, co w znacznym stopniu ułatwia komunikację.

 

Zapraszamy do pok. CN-004 w Collegium Norwidianum KUL!

kontakt tel.: +48 81 445 42 16

e-mail: study[a]kul.pl

 

Biuro rekrutacji KUL

tel.: +48 81 445 41 37

e-mail: rekrutacja[a]kul.pl

 

Pracownicy Sekcji:

dr Jerzy Wójcik - p.o. kierownika Sekcji, kandydaci i studenci komunikujący się w jęz. angielskim

dr Witalij Rosowski - kandydaci i studenci komunikujący się w jęz. rosyjskim lub ukraińskim; stypendia rządu RP

Magdalena Kargol - kandydaci i studenci komunikujący się w jęz. polskim; delegacje i kredyty studenckie

Magdalena Pranagal - kandydaci i studenci komunikujący się w jęz. polskim; program MOST

Anna Szałek - kandydaci i studenci komunikujący się w jęz. polskim; praktyki studenckie

Informacja na Ukrainie:

- Dniepropietrowsk

 

Kontakt: 

Dniepropietrowski Obwodowy Związek Polaków

ul. Korolenka 33, prospekt Karola Marksa 20, Dniepropietrowsk

tel. +38 067 190 30 09; +38 095 758 30 58; +38 063 725 55 51

 

- Żytomierz

 

Kontakt: 

Punkt Edukacyjno-Informacyjny KUL

ul. Teatralna 17/20, pok. 116, 10014 Żytomierz

tel. +38 098 343 69 90

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 15:26 - Jerzy Wójcik