15 marca 2012 r. (czwartek) studenci WPPKiA KUL złożyli wizytę w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, który jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego dla młodocianych i odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Wejście na teren ZK oraz zapoznanie się w warunkami jego funkcjonowania zawdzięczamy Panu Kierownikowi Działu Penitencjarnego mjr Robertowi Szkudlarkowi, który tego dnia nas podejmował. Studenci mogli zapoznać się nie tylko z obserwacjami pracowników ZK, m.in. wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych i psychologa, ale również mieli wyjątkową okazję odbycia rozmowy z dwoma osadzonymi m.in. o ocenie warunków panujących w ZK w Opolu Lubelskim w porównaniu do innych placówek tego typu, możliwości rozwoju, a także ich planów po wyjściu z zakładu. Jeden z panów osadzonych podarował studentom dwie własnoręcznie wykonane przez siebie figurki z gipsu - za co serdecznie dziękujemy! Wizyta w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim z pewnością uświadomiła studentom, iż kara pozbawienia wolności powinna być stosowana wyjątkowo, jako najbardziej izolacyjna sprawcę przestępstwa od społeczeństwa. Pragniemy jeszcze raz podziękować Panu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za wyrażenie zgody na przyjęcie studentów KUL na terenie swojej jednostki oraz Panu Kierownikowi Działu Penitencjarnego, a także wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej i pozostałym pracownikom za miłe i ciepłe przyjęcie. Życzymy Państwu samych sukcesów w pracy z osadzonymi oraz w życiu osobistym. Nasze podziękowania kierujemy także do panów osadzonych, którzy zgodzili się podzielić swoimi uwagami na temat ZK ze studentami oraz za przepiękne figurki, jakie nam ofiarowali.
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2012, godz. 19:08