sekcja_promocji.jpg

Koordynator

Aleksander Robert Radliński

alekradlinski@gmail.com

 

Sekcja Promocji WPPKiA zajmuje się przede wszystkim kształtowaniem pozytywnego wizerunku Wydziału poprzez koordynowanie wszelkich działań promocyjnych. W głównej mierze sekcja zajmuje się reklamą i promocją w mediach, prowadzeniem prezentacji w szkołach średnich, produkcją materiałów promocyjnych. Ponadto, do jej zadań należy współorganizowanie uroczystości promujących WPPKiA, współpraca z instytucjami z otoczenia zewnętrznego a także prowadzenie wydziałowej strony WWW oraz fanpage. Sekcja promocji współdziała z Działem Promocji i Kontaktów Społecznych KUL w zakresie promocji Uczelni.

 

 

Członkowie:

 

- Kamila Chmiel

- Aleksandra Czapla

- Kinga Drażba

- Iwo Konarski

- Dominika Pasieczna

- Anna Pietroń

- Monika Staropiętka

- Jakub Trubiłowicz

Autor: Michał Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2014, godz. 22:06 - Aleksander Radliński