Sekcja Przedsiębiorczości Społecznej

Koordynator: Małgorzata Łubińska, przed.spol@gmail.com, tel: 600 728 438

 

Co nas kręci? Dlaczego robimy to co robimy? I czym właściwie się zajmujemy?

Od samego początku jesteśmy prężnie działającą grupą studenciaków z różnych roczników socjologii na KUL. Jednym z naszych maluśkich sukcesów jest artykuł promujący zorganizowany przez nas panel pt. „Spotkania z przedsiębiorczością społeczną. Po co nam przedsiębiorczość społeczna?”, który został opublikowany w  newsletterze stowarzyszenia Ashoka rozsyłanym na całą Europę Środkową i Wschodnią.

Czym właściwie jest przedsiębiorczość społeczna? Przytaczając definicję Łukasza Domagały jest to działalność non-profit (prowadzona nie dla zysku członków/właścicieli), która charkteryzuje się kluczowym udziałem osób zagrożonych marginalizacją społeczną (bezrobotni, niepełnosprawni, byli więźniowie, bezdomni itd.), której celem jest proces reintegracji społecznej tych osób.

       [MISJA]
       Naszą misją jest szeroko pojęte samokształcenie studentów w ramach przedsiębiorczości społecznej. Jesteśmy nastawieni na samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z tej dziedziny wiedzy. Wychodzimy z założenia, że studenci poprzez realizowane projekty będą się integrować oraz zapoznawać z techniką liderstwa bądź animatorstwa społecznego.

       [WIZJA]
       Przyszłość sekcji - cele:

·         popularyzacja działalności organizacji pozarządowych, studenckich itp. oraz zachęcanie studentów do zaangażowania w tego rodzaju działalność w trakcie trwania studiów;

·         pomoc studentom w zrozumieniu zagadnienia przedsiębiorczości społecznej oraz w zdobyciu podczas studiów potrzebnych umiejętności i narzędzi, które w przyszłości posłużą do samodzielnego odnalezienia się na rynku pracy. Dodatkową wiedzą jaką członek sekcji będzie operować jest przede wszystkim pakiet uniwersalnych zdolności liderskich bądź animatorskich do stworzenia własnego miejsca pracy lub pomocy innym w jego tworzeniu.

Co zrobiliśmy/w co się zaangażowaliśmy:

·         Targi Wolontariatu (wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Lublina, które kontynuuje projekt).

·         Panel „Spotkania z przedsiębiorczością społeczną” - pierwsze spotkanie odbyło się w roku akademickim 2009/10. Wraz z prelegentami – dr Andrzejem Jurosem, dr Dariuszem Cupiałem (Fundacja Cyryla i Metodego; Inicjatywa Tato.Net) oraz Wacławem Czakonem (Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo) – odpowiedzieliśmy na pytanie „Po co nam przedsiębiorczość społeczna?”. Na drugim „Spotkaniu” zorganizowanym 31 marca 2011 roku mieliśmy zaszczyt gościć s. Małgorzatę Chmielewską (Wspólnota Chleb Życia), Marka Łagodzińskiego (Fundacja Sławek) oraz Donata Kuczewskiego (Stowarzyszenie Solidarni Plus; EKO Szkoła Życia w Wandzinie).

·         Attention: Occupation Film Festival & Education – festiwal filmowy, podczas którego jednego dnia (26 kwietnia 2011) o tej samej godzinie (19:00) w kilku lokalizacjach w największych miastach w Polsce  są wyświetlane filmy dotyczące problematyki okupacji (m.in. Tybet, Czeczenia, Irak, Autonomia Palestyńska itd.).

 

       Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, studenckimi i inicjatorami różnych akcji społecznych oraz każdą chętną osobą „z pomysłem”!

       Jeśli nie boisz się wyzwań, chcesz rozwinąć praktyczne cechy swojej osobowości, takie jak odpowiedzialność, pomysłowość, zorganizowanie - nie wahaj się ani chwili i dołącz do nas! Zapraszamy do kontaktu:

Koordynator: Małgorzata Łubińska, przed.spol@gmail.com, tel: 600 728 438

Opiekun: Dr A. Juros, Katedra Polityki Społecznej i Etyki Społeczno-Politycznej IS KUL
Tel.: (81) 445-33-54; Sala: C-354 (Collegium Jana Pawła II - piętro 3)


Więcej informacji o sekcji oraz ciekawostek z zakresu przedsiębiorczości społecznej na naszej stronie na facebook'u: http://www.facebook.com/spp.kss

Gosia Łubińska
[ Napisz wiadomość ]


Autor: Tomasz Gabłoński
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2011, godz. 16:28 - Agnieszka Gajda