Sekcja Społeczno-Polityczna
Koła Filozoficznego Studentów KUL


Organizatorzy:

Tomasz Łach

Joanna Kiereś

Mateusz Niemyjski

Anna Gołębiewska

 

1. Sekcja Społeczno-Polityczna powstała za zgodą Zarządu Koła Filozoficznego Studentów KUL, jest strukturą podległą i działającą wyłącznie w ramach KFS KUL.

2.Działania sekcji koordynuje przewodniczący, nominowany przez Zarząd KFS KUL. Za wszelkie działania sekcji, przewodniczący jest odpowiedzialny bezpośrednio przed Zarządem KFS KUL.

3. Członkowie sekcji za cel obierają sobie zgłębianie wiedzy z zakresu filozofii społeczeństwa, polityki, państwa, prawa. Cel ten jest realizowany poprzez:
- współpracę z Akademickim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej "VADE MECUM" (pomoc i uczestnictwo w organizacji wybranych konferencji)
- organizowanie wraz z tym klubem spotkań z cyklu "Polityka Zachodu" (wykładów dotyczących zagadnień społeczno-politycznych)
- działalnośc wewnętrzną, czyli spotkania dyskusyjne w ramach sekcji.

4. Do sekcji może należec każdy student, który respektuje regulamin KFS KUL oraz regulamin sekcji.

5. Wydalenie z sekcji dokonuje się na mocy umotywowanej decyzji przewodniczącego, za wiedzą Zarządu KFS KUL.

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2009, godz. 12:31 - Mateusz Kulczycki