Sekcja Historii Starożytnej

Opiekun Sekcji: dr Maciej Munnich

Przewodniczący: Jerzy Fatyga

Zainteresowania sekcji:

- Starożytny Egipt - rola archeologii w badaniach nad dziejami Egiptu, rola polskich archeologów w pracach badawczych w Egipcie, religia Starożytnego Egiptu
- Starożytna Syria i Palestyna - rola badań archeologicznych w poznaniu historii terenu oraz w badaniach nad Biblią, wielokulturowość Syro-kanaanu
- Starożytny Sudan - historia, rola polskich archeologów w pozaniu dziejów
- Starożytny Rzym i Grecja - rola w kształtowaniu się cywilizacji Europejskiej

 

 

Sekcja Historii Mediewistycznej

Opiekun Sekcji: vacat

Przewodniczący: Dawid Florczak

Zainteresowania sekcji:

- Słowiańszczyzna we wczesnym średniowieczu 
- Polska pierwszych Piastów - rozważanie nad tajemnicami związanymi z tym okresem
- wojny Polski z Zakonem Krzyżackim w XV wieku
- dzieje Lublina w XIV i XV wieku
- rządy Kazimierza Jagiellończyka i jego polityka wobec Czech i Węgier
 

 

Sekcja Historii Najnowszej

Opiekun Sekcji: dr hab. Rafał Wnuk (prof. KUL)

Przewodniczący: Michał Bednarczyk

Zainteresowania sekcji:

- ucieczka Józefa Światły, wpływ zdarzenia na przemany w aparacie represji

- gospodarka planowa w okresie PRL (zwłaszcza 1947-1960)

- kształtowanie się ustroju totalitarnego w Związku Sowieckim

- bitwa pod Ypres oczami uczestników zdarzenia

- społeczeństwo polskie w dobie II Rzeczpospolitej 

 

 

Sekcja Nauk Pomocniczych Historii

Opiekun Sekcji: dr hab. Tomasz Panfil (prof. KUL)

Przewodniczący: Łukasz Rysiak

Zainteresowania sekcji:

- heraldyka miasta Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny oraz rodów związanych z ziemią lubelską

- genealogia oraz dzieje postaci historycznych związanych z Lubelszczyzną

- historia gospodarcza Lubelszczyzny: cechy, organizacje rzemieślnicze, handel na przestrzeni dziejów, rozwój miast

- kultura ludowa Lubelszczyzny na przestrzeni wieków

- dyplomatyka lubelska

 

Sekcja Historii Regionalnej i Turystyki

Opiekun  Sekcji: mgr Łukasz Pasim

Przewodniczący: Wiktor Nowański

Zainteresowania sekcji:

- historia miasta Lublina od pradziejów do czasów współczesnych

- objazdy naukowo-rekreacyjne na tereny województwa lubelskiego i innych

- spotkania z osobami związanymi z historią regionalną

- uczestnictwo w konferencjach naukowych, dotyczących historii Lublina i Lubelszczyzny

- propagowanie historii regionalnej wśród studentów lubelskich uczelni

 

Sekcja Historii Kina i Teatru

Opiekun Sekcji: dr Joanna Szady

Przewodniczący: Radosław Stępień

Zainteresowania sekcji:

- dzieje przedwojennego i powojennego filmu polskiego

- biografie i twórczość aktorów oraz reżyserów filmowych i teatralnych

- teatr antyczny oraz współczesny

- teatr w Polsce od powstania do czasów obecnych

- organizacja spotkań z aktorami, wyjścia do teatrów i kin

- dzieje kinematografii radzieckiej i czechosłowackiej

- projekcje filmów

 

Sekcja Historii Wojskowości

 Opiekun Sekcji: vacat

Przewodniczący: Mateusz Myrosznyczenko

 

Zainteresowania sekcji:

 

 

 

 

 

Autor: Adrian Podkalicki
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2013, godz. 13:37 - Jakub Pożarowszczyk