Poradnia podzielona jest na sekcje, które odpowiadają określonym gałęziom prawa.

 

 

Sekcja cywilna

(Dr Aneta Biały) 

 

 

Sekcja rodzinna

(Ks. dr Zdzisław Jancewicz)

Zagadnienia dotyczące zawarcia małżeństwa (przesłanki ustawowe i dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa, ustalenie nieistnienia małżeństwa), sprawy małżeńskie (unieważnienie, separacja, rozwód, podział majątku), sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, alimentacja), sprawa o przysposobienie dziecka (tzw. adopcja) oraz sprawy w zakresie ustanowienia opieki i kurateli.

 


Sekcja karna

(Dr Marek Smarzewski)

Sekcja karna zajmuje się udzielaniem porad z zakresu: prawa karnego materialnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych, prawa i postępowania karnego skarbowego.

 


Sekcja administracyjna

(Dr Bartosz Kuś)

 


Sekcja finansowa 

(Dr Piotr Pomorski)

Sprawy podatkowe, sprawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, sprawy upadłościowe, sprawy z zakresu umów kredytu i pożyczek oraz sprawy z zakresu rachunków i rozliczeń bankowych.

 

 

Sekcja kanoniczna

(Ks. dr Wojciech Witkowski, SDB)

Zagadnienia dotyczące prowadzenia spraw o nieważność małżeństwa w sądach kościelnych; sprawy z zakresu życia sakramentalnego, szczególnie w sytuacjach nietypowych; sprawy z zakresu prawa zakonnego. 

 

 

Sekcja uchodźcza

(Dr Tomasz Sieniow)

 

 

Sekcja mediacji i negocjacji

(Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL)

 

 

 

Koordynatorzy wspierający:

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

dr Krzysztof Dobieżyński

dr Damian Szeleszczuk

dr Piotr Sławicki

mgr Michał Jędrzejczyk

 

Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL

dr Aneta Biały

 


Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018, godz. 18:10 - Rafał Kazik