Konsultacje Pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Nazwisko i imię Dzień Godzina sala

Dr O. Białek - Szwed

o.bialek.szwed@wp.pl

czwartek

12.30-14.10

DMMII 

204

Prof. J. Dąbała

dabalaj@o2.pl

wtorek

11.40-13.20

DMMII

243

Mgr K. Drop

drop.katarzyna@gmail.com

poniedziałek

13.20-15.00

DMMII

204

Dr A. Duda

aduda@kul.lublin.pl
czwartek 10.50-12.30

DMMII

237

Mgr S. Dunin- Wilczyński

standun@gmail.com
 

wtorek

 

13.20-15.00

 

 

DMMII 

4

 

Mgr R. Furmańczuk

rfurmanczuk@wp.pl

 środa

czwartek

08.20-09.10

08.20-09.10

DMMII 

26

Dr M. Gędek

marekgedek@gmail.com
     wtorek 13.20-15.00

DMMII 

243

Dr M. J. Gondek

gondek@kul.pl

 

 

DMMII

242

 

Dr hab. Małgorzata Gruchoła

m_gruchola@o2.pl
 

wtorek

 

13.20-15.00

 

DMMII

224

Prof. K. Klauza

kklauza@kul.pl

wtorek

08.20-10.00

DMMII

212

Dr hab. P. Nowak

pawelnowak@kul.lublin.pl

poniedziałek

12.30-14.10

DMMII

223

Ks. dr M. Pytko

mpytko@o2.pl

piątek

09.50-10.50

DMMII 

205

Dr M. Sławek - Czochra

malgorzataczochra@o2.pl

wtorek

13.20-15.00

DMMII

206

Dr J. Sosnowska

joannus@autograf.pl

środa

10.00-11.40

DMMII

236

Mgr M. Superczyński

tzmotor@interia.pl

czwartek

12.30-14.10

DMMII

17

 

Dr J. Szegda

joares@kul.pl
 

wtorek

10.00-11.40  

DMMII

238

 

Dr hab.J. Szulich - Kałuża

juszka@kul.lublin.pl
 

wtorek

 

 

 

 

 

 

12.30-14.10 kierownik katedry

 

 

 

Dyrektor

DMMII

227

 

 

 

DMMII

217

 

Dr hab. R. Szwed

szwed@kul.lublin.pl
 wtorek  13.20-15.00  

DMMII 

244

Dr hab. G. Tylec

ello78@wp.pl

 

 

DMMII  224

Dr hab. Dariusz Wadowski

darwad@kul.pl

wtorek

15.00-16.40

DMMII  235

Dr W. Wciseł

wojciech.wcisel@gmail.com

wtorek

13.20-15.00

DMMII  204

Dr A. Wójciszyn - Wasil

wasil@kul.pl 

środa

 

czwartek

10.50-11.40

 

10.50-11.40

GG

34

 

DMII-240

Dr M. Żurakowska

malgorzata.zurakowska@radio.lublin.pl
poniedziałek 13.20-15.00

GG 

34

 

 

 

Pliki do pobrania                                                                                               

 

powtarzanie semestru powtarzanie semestru

przedłużenie sesji przedłużenie sesji

 

Tematy i obrona pra

dopuszczenie_do_egz.doc

ocena_pracy.doc

str_tytulowa.doc

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2018, godz. 11:05 - Ewa Baran