sekretariat  


Sekretariat Instytutu Filologii Angielskiej KUL

 

zaprasza codziennie z wyj. środy

w godz. 10:00-13:00

gabinet C-942

Collegium Jana Pawła II

tel. +48 81 445 39 42

ifa@kul.pl

 FORMULARZ KONTAKTOWY

 

SZANOWNI STUDENCI I KANDYDACI NA STUDIA!

W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt z Działem Toku Studiów, a w sprawach przebiegu i programów studiów oraz sprawach studenckich prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału Nauk Humanistycznych.

 

Adresy mailowe pracowników i doktorantów IFA

Odwołane zajęcia i konsultacje

 

 

Do zadań sekretarza instytutu należy w szczególności:
- obsługa administracyjna dyrektora instytutu i rady instytutu;
- koordynowanie i prowadzenie prac związanych z prawidłowym przebiegiem działalności dydaktycznej instytutu;
- prowadzenie spraw kadry naukowej i dydaktycznej instytutu;
- koordynowanie właściwego przepływu informacji pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład instytutu.

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego administracji KUL (660/II/1)

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 22:58 - Aleksander Bednarski