ifa_kul_tlo

 

SZANOWNI STUDENCI I KANDYDACI NA STUDIA!

W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt z Działem Toku Studiów, a w sprawach przebiegu i programów studiów oraz sprawach studenckich prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału Nauk Humanistycznych.

 

 

Kontakt do sekretariatu:

 

Sekretariat IFA KUL

 

 

                                    

 

 

Do zadań sekretarza Instytutu należy w szczególności:

  • obsługa administracyjna Dyrektora Instytutu i Rady Instytutu;
  • koordynowanie i prowadzenie prac związanych z prawidłowym przebiegiem działalności dydaktycznej Instytutu;
  • prowadzenie spraw kadry naukowej i dydaktycznej Instytutu;
  • koordynowanie właściwego przepływu informacji pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Instytutu.

(§ 20 Regulaminu organizacyjnego administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015, godz. 13:22 - Monika Tokarczyk