Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych

prof. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv.

Godziny przyjęć - Gmach Główny 138:

(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)

środa, godz. 11.00-13.00

 

 

Prorektor ds. nauki i kontaktów międzynarodowych:

 

1) odpowiada za politykę Uniwersytetu w zakresie badań naukowych;

2) odpowiada za przygotowanie, wdrażanie i modyfikację strategii rozwoju KUL;

3) sprawuje   nadzór   nad   realizacją   polityki   kadrowej   w   zakresie   nauczycieli   akademickich w Uniwersytecie;

4) odpowiada za stan kadry naukowej wymaganej do nadawania stopni naukowych;

5) odpowiada   za   stan   kadry   naukowej   wymaganej   do   prowadzenia   kierunków   studiów (w uzgodnieniu z Prorektorem ds. kształcenia);

6) odpowiada   za   komercjalizację   nauki   oraz   współpracę   ze   środowiskami   gospodarczymi i otoczeniem biznesu (w uzgodnieniu z Prorektorem ds. finansów);

7) odpowiada za kontakty międzynarodowe Uniwersytetu oraz koordynuje współpracę Uniwersytetu z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;

8) aktywizuje   proces   pozyskiwania   międzynarodowych   i   krajowych   środków   zewnętrznych na badania naukowe;

9) sprawuje nadzór nad realizacją międzynarodowych i krajowych projektów badawczych;

10) koordynuje proces wymiany międzynarodowej pracowników;

11) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków badań w

Uniwersytecie;

12) podejmuje decyzje w sprawie podziału środków finansowych na badania;

13) odpowiada za kształtowanie współpracy z ośrodkami naukowymi wspierającymi Uniwersytet, w szczególności z Towarzystwem Naukowym KUL;

14) odpowiada za współpracę naukową ze szkołami wyższymi na obszarze miasta Lublin;

15) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Transferu Wiedzy KUL;

16) sprawuje   nadzór   nad   funkcjonowaniem   Biblioteki Uniwersyteckiej,   w   tym   bibliotek specjalistycznych;

17) koordynuje działania związane z przygotowaniem wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministerialnych, a także tytułów, medali i wyróżnień wewnętrznych;

18) sprawuje nadzór nad okresową oceną nauczycieli akademickich.

 

 

                                       

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych

Gmach Główny, I piętro, p. 138

 

Dr Izabela Kowalska

tel. 81/ 445 41 38

fax 81 445 41 89
e-mail: prorektor [at] kul.pl

 

czynny w godzinach: 9.00 - 14.00

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2017, godz. 12:32 - Izabela Kowalska