Tematy cyklu Seminariów Instytutu Inżynierii Środowiska
w roku akademickim 2016/2017

Fotorelacja z Seminariów

 

 

27.02.2017r. - godz. 15.00, sala 15, Budynek Inżynierii Środowiska

dr hab. Małgorzata Gonera, prof. KUL "Czy w Górach Słonnych są słone źródła?"

dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL "Hydrotechnika wokół nas"

 

 

20.03.2017r. - godz. 15.00, sala 15, Budynek Inżynierii Środowiska
dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL "Korozja i niszczenie materiałów"
dr inż. Maciej Jarzębski "Metody wyznaczania rozmiarów nanocząstek do potencjalnych aplikacji biomedycznych"

 


10.04.2017r. - godz. 15.00, sala 15, Budynek Inżynierii Środowiska
dr Agnieszka Kramek "Zrównoważony rozwój miast a jakość powietrza"
mgr Rafał Kuzioła "Oznaczanie zawartości śladowych ilości wybranych pierwiastków w węglach kopalnych z zastosowaniem technik spektroskopowych"

 


22.05.2017r. - godz. 15.00, sala 15, Budynek Inżynierii Środowiska
dr Sylwia Terpiłowska "Badania bezpieczeństwa nowych leków i wyrobów medycznych"
mgr Katarzyna Czarnek "Metabolizm wybranych pierwiastków in vitro i ich wzajemne interakcje"

 


12.06.2017r. - godz. 15.00, sala 15, Budynek Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. Andrzej Kuczumow TBD
dr Taras Kavetskyy TBD

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, godz. 08:46 - Adam Garbacz