Seminarium dla Ambasadorów Karier UE

 

 


– Gratulujemy Państwu objęcia zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji Ambasadorów Karier Unii Europejskiej – powiedziała Beata Prądzyńska, zastępca dyrektora Biura Dyrektora Politycznego MSZ witając uczestników szkolenia, które odbyło się dzisiaj w Warszawie.

 
Zachęcała jednocześnie, by udział w tak prestiżowym programie nie był jedynie przygodą w trakcie studiów, ale również etapem w kształtowaniu własnej ścieżki zawodowej.

Polska jest pierwszym  z trzech krajów członkowskich UE, obok Danii i Finlandii, w którym Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) przeprowadza tegoroczne szkolenie dla Ambasadorów Karier UE.

Sześciu uczestników programu w edycji 2016-17 reprezentuje następujące uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Śląską i Uniwersytet Opolski.

Przedstawicielki EPSO, Ulrike Mangold i Rita Hinek, wyraziły podziękowania dla działań podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako jedynego  pośród państw członkowskich UE, które aktywnie wspiera swoich obywateli i wskazały na potrzebę utrzymywania przez Ambasadorów Karier UE kontaktów z resortem dyplomacji. Dodały, że podczas szkoleń dla pozostałych państw członkowskich UE wskazują polskie rozwiązania jako warte naśladowania.

Głównym celem seminarium było przedstawienie roli i form działalności Ambasadora Karier UE ze szczególnym uwzględnieniem procesu i etapów rekrutacji prowadzonej przez EPSO.

Ambasador Karier UE to program zainicjowany w 2010 r. przez EPSO, którego głównym celem jest informowanie i promowanie przez studentów ścieżki kariery w strukturach UE. Działania Ambasadorów Karier UE realizowane są dzięki wsparciu i systematycznej współpracy z MSZ. Podczas rocznego udziału w programie Ambasadorowie mogą także liczyć na wsparcie ze strony macierzystych uczelni i duże zaangażowanie Biur Karier. Udział w programie jest także wyróżnieniem dla uczelni, w których studiują poszczególni Ambasadorowie Karier UE.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

 

źródło:

http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/seminarium_dla_ambasadorow_karier_ue

 

 

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2016, godz. 09:02 - Dorota Maj