Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitis”

Grupa Inicjatywna ELSA Poland

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

 

serdecznie zaprasza na seminarium naukowe

nt. „Mediacja jako alternatywa postępowania sądowego”,

które odbędzie się 27 listopada 2012r. w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 4, s. 18

 

Program:

 

13:30-14:00 – Rejestracja uczestników

 

14:00 – otwarcie seminarium – ks. prof. dr hab. Tomasz Rakoczy (Dziekan WZPiNoG KUL w Stalowej Woli)

 

14:15-14:45 - dr Grzegorz A. Skrobotowicz (WPPKiA KUL) - "Treść zobowiązań ugody mediacyjnej w sprawach karnych",

14:45-15:15 – mgr Karol Juszka (UJ) – „Problematyka badawcza prowadzenia postępowania mediacyjnego w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego”

 

15:15-15:45– mgr Joanna Karbarz – Górka (PCM/o Stalowa Wola) – „Mediacje gospodarcze i biznesowe – problemy praktyczne”

 

 15:45 -16:00 - Dyskusja

 

16:00 – 16:40 -  Symulacja mediacyjna - studenci z Koła Naukowego i członkowie Grupy Inicjatywnej ELSA Poland ( mediacja karna – art. 280 § 1 k.k.)

 

16:40 – 17:10 – adw. mgr Krzysztof Bednarz (ORA w Rzeszowie) - "Mediacje rodzinne"

 

17:10 – 17:40 – mgr Danuta Karbarz (PCM/o Stalowa Wola) – „ Rola mediacji w sprawach rozwodowych i o orzeczenie separacji”

 

17:40 – 18:10 – dr Damian Gil (KUL) - "Jak dowartościować mediację w sprawach karnych? - w poszukiwaniu złotego środka"

 

18:10 -18:30 – Dyskusja

 

18:30 – podsumowanie –  Martyna Świderska  i  dr Damian Gil

 

Wręczanie certyfikatów udziału w seminarium

 

 

 

Autor: Iwona Butryn
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2012, godz. 08:52 - Iwona Butryn