Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy
z Lubelskim Kuratorem Oświaty

serdecznie zaprasza

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA
I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

województwa lubelskiego

 

do udziału w piątej edycji cyklicznego seminarium wymiany doświadczeń

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

         Wprowadzenie reformy oświatowej oraz sygnały płynące od nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, dotyczące niedosytu w zakresie różnorodności form doskonalenia zawodowego, to główne powody, dla których Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL oraz Lubelski Kurator Oświaty podjęli w roku szkolnym 2009/2010 wspólną inicjatywę zorganizowania dydaktycznego seminarium wymiany doświadczeń  celem wspomagania procesu wychowania i nauczania dzieci najmłodszych z naszego województwa.

        

         Planowana w bieżącym roku problematyka seminarium została ujęta w następujące bloki tematyczne:

1.     Specyficzne trudności w uczeniu się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz sposoby ich rozwiązywania.

2.     Specyfika pracy z dzieckiem zdolnym w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

3.     Trudności wychowawcze w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej oraz sposoby ich rozwiązywania.

4.     Indywidualizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej z dzieckiem w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej - promocja dobrych praktyk.

 

Mając nadzieję na szerokie zainteresowanie proponowaną problematyką serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.

 

 

Lubelski Kurator Oświaty                                             Kierownik Katedry
   mgr Krzysztof Babisz                               prof. dr hab. Krystyna Chałas

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2013, godz. 22:36 - Beata Komorowska