Seminarium z teoretycznych podstaw pedagogiki 2006/2007
NATURA CZY KULTURA?


Andrzej Bronk

2006/7 - Seminarium: Teoretyczne Podstawy Pedagogiki

problematyka:

Natura czy kultura? - spór o granice wychowania

punktem wyjścia seminarium będzie lektura ważnej dla pedagoga i prowokującej w swych tezach książki:

Steven Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005.

opis: Problem relacji między naturą i kulturą leży u podstaw pedagogiki. Tradycyjnie rozumiano wychowanie jako kształtowanie natury wychowanka przez wprowadzanie go w świat kultury (tradycji, moralności, zachowań prospołecznych itp.), charakterystyczny dla danej społeczności. Spór „natura czy kultura?” - który z czynników: uposażenie genetyczne czy procesy kulturowe ma decydujące znaczenie dla sposobów myślenia i zachowania człowieka? - obecny w refleksji nad człowiekiem i sposobami wychowywania od czasów starożytnych, rozpatrywany dotychczas w kontekstach - filozoficznym, psychologicznym, socjologicznym, teologicznym, polityczno-społecznym, ideologicznym, wreszcie pedagogicznym - odżył dzisiaj za sprawą odkryć z dziedziny biologii, zwłaszcza genetyki. Książka Stevena Pinkera Tabula rasa przedstawia całościowo współczesny stan wiedzy na temat omawianego sporu (podstawowe pytania, tezy, argumenty).

Stałym uczestnikiem seminarium będzie p. mgr Agnieszka Salamucha, która w nadchodzącym roku akademickim będzie bronić na Wydziale Filozofii doktorat poświęcony typom argumentacji w sporze „natura czy kultura?”

czwartek g. 13.15-14.45

miejsce spotkań: Katedra Metodologii Nauki s. 44 (stary gmach „korytarzyk filozoficzny”)

Zapraszam!

Autor: Andrzej Bronk
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2006, godz. 08:22 - Andrzej Bronk