Seminarzyści w Katedrze w roku akademickim 2016/2017

 

V ROK

 

 

Justyna Ogar 
justyna_ogar

 

Studentka psychologii, certyfikowany trener coachingu; poza studiami magisterskimi kształcę się także w kierunku terapeuta zajęciowy. Do tej pory pracowałam z różnymi grupami osób : z dziećmi, młodzieżą lecz i ze studentami - osadzonymi lubelskiego Aresztu Śledczego. Poza obszarem patologii społecznych interesuję się również zagadnieniami dotyczącymi psychologii penitencjarnej oraz psychoterapi

 

 

Aleksandra Radoń
aleksandra_radon

 

 

Studentka V roku Psychologii KUL, uczestniczka Specjalistycznego Szkolenia z zakresu Terapii Uzależnień, coach VCC, wolontariuszka i terapeuta w Areszcie Śledczym w Lublinie, terapeuta w  Specjalistycznej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Lublinie, członek zarządu Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL. 

 

 

 

Sylwia Kaczmarzyńska
sylwia_kaczmarzynska

 

Studentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, aktualnie współpracuje z Katedrą Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest profilaktyka uzależnień. Posiada certyfikat trenera Fundacji Vocational Competence Certificate z zakresu coachingu. Brała udział w zespołowym projekcie "Studenci bez granic" we współpracy z Sekcją Psychologii Sądowej KUL, Katedrą Psychoprofilaktyki Społecznej KUL oraz Aresztem Śledczym w Lublinie.  

 

  

Patrycja Wośko
patrycja_wosko

 

Studentka V roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości.  Seminarzystka Psychoprofilaktyki patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy, na którym to realizuje wspólnie z innymi uczestnikami projekt badawczy we współpracy z Ukrainą.  W ramach swojego modułu- organizacji i zarzadzania przygotowuje się do  wejścia w świat biznesu. Swoją przyszłość wiąże z pracą w HR, jako trener oraz psychoterapeuta.  Dodatkowo udziela się aktywnie w Kole Naukowym Psychologii Zarządzania, Antyramie, Social Personality Psychology Lab oraz poza uczelnią w Aktywnym Studencie.

 

 

Alessandra Kędra
alessandra_kedra


Studentka V roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Seminarzystka Psychoprofilaktyki patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy, gdzie realizowany jest projekt badawczy na temat dystrybucji zasobów podczas działań militarnych na Ukrainie. Dodatkowo moją specjalizacją na studiach jest Marketing i reklama, z czym wiąże swoją przyszłość.

 

 

 

Marcin Gut

 MarcinGut

 

Jestem studentem V roku Psychologii Wspierania Jakości Życia, specjalności -  Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnię pełnię funkcję praktykanta w Pracowni Psychometrycznej KUL oraz przewodniczącego w naukowej sekcji psychoseksuologii. Swoją pasję do nauki staram się nieustannie rozwijać poprzez aktywne uczestnictwo w konferencjach, projektach i programach badawczych, które stanowią przedmiot moich zainteresowań naukowych. Aktywnie uczestniczyłem w następujących programach badawczych: ,,Efekt pewności wstecznej w przewidywaniu wyników wyborów", ,,Struktura psychoimmunologiczna i dążenia osób w okresie około-emerytalnym", ,,Eksperymentalne wzbudzanie stanu uważności – testowanie procedury", ,,Wpływ uważności na efekty prymowania afektywnego – badania eksperymentalne", ,,Rodzina pochodzenia a poziom lęku w dorosłości", ,,Studenci bez granic". Jestem również członkiem Laboratorium Psychologii Społeczno-Poznawczej (SCLab – Social Cognition Laboratory), które działa przy Katedrze Psychologii Osobowości KUL.

 

Sylwia Boksa
Sylwia_Boksa

 

Studentka V roku Psychologii spec. Biznesu i Przedsiębiorczości. Szczególnie zainteresowana tematyką Psychologii pracy oraz organizacji i zarządzania. Przygotowuje pracę magisterską pt. „Dystrybucja zasobów a wystąpienie Zespołu Stresu Pourazowego u osób które utraciły pracę w związku z sytuacją militarną na Ukrainie.”

 

 

Aneta Mamczura
aneta_mamczura

 

Jestem studentką V roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości na module reklama i marketing. Od trzech lat działam jako wolontariuszka w Pracowni Psychometrycznej KUL. Moje zainteresowania związane z wyborem kierunku studiów związane są z doradztwem zawodowym, psychologią reklamy, marketingiem a także tanatopsychologią. Ponadto jestem pasjonatką książek Robina Cooka oraz nauki języków obcych i gotowania.

 

 

Mateusz Prucnal
eef13c83-9354-4598-bb28-dfa50a61a813

 

Jestem magistrem kierunku Zarządzanie, ale jak się później okazało psychologia to moja prawdziwa pasja. Moje zainteresowania krążą wokół psychologii jakości życia, poczucia szczęścia i pewności siebie. W najbliższym czasie dążę do uzyskania certyfikatu z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.  Zawodowo prowadzę firmę szkoleniową oraz Fundację na rzecz rozwoju - Inspirator.  Ponadto od 5 lat mam okazję być współpracować z Polską Komisją Akredytacyjną w roli eksperta ds. studenckich.

 

 

Magdalena Zaniewska
zaniewska

 

Studentka  V roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wraz z seminarzystami psychoprofilaktyki patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy realizuje badania dotyczące problemów w dotkniętej konfliktami zbrojnymi Ukrainie. W przyszłości ma zamiar realizować swoje zainteresowania w środowisku psychologii biznesu oraz psychoterapii.  Dotychczas zdobyła doświadczenie w HR, pracując w dziale rekrutacji i selekcji pracowników.

 

 

IV ROK

 

Aleksandra Kłembokowska

 

Swoje zainteresowania naukowe realizuję obecnie  na seminarium z Psychoprofilaktyki patologii społecznej. Napisałam pracę proseminaryjną pod kierunkiem dr Joanny Chwaszcz na temat: „Rówieśnicze wsparcie społeczne a ryzyko uzależnienia od Internetu u osób w wieku 16 – 19 lat”. Jestem na specjalności readaptacji społecznej i socjalizacji. Od zeszłego roku jestem aktywnym członkiem Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL jako członek Sekcji Klinicznej. W tym roku dodatkowo będę pełnić funkcję koordynatora Sekcji Resocjalizacji i Readaptacji. Ponadto udzielam się jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „Misericordia”.

 

 

Jakub Krąpiec


Student IV roku psychologii wspierania jakości życia na KUL na module readaptacji społecznej i resocjalizacji. Współorganizator warsztatów dla osadzonych przeprowadzonych w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego z Białej Podlaskiej w Zabłociu. Szczególne zainteresowania dotyczące zaburzeń dyssocjalnych, oraz zachowań autoagresywnych o charakterze suicydalnym w sytuacji izolacji więziennej.

 

Patrycja Czarnecka

 

Pierwszy rok studiów psychologicznych rozpoczęłam na Uniwerystecie Śląskim  w Katowicach, gdzie brałam udział w projekcie badawczym pt. Badania postaw automatycznych. Byłam także uczestniczą grantu naukowego pt. Sądy moralne na temat osób o wysokiej i niskiej spójności wertykalnej. Od drugiego roku jestem studentką Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, specjalność: Psychologia Wspierania Jakości życia.  W latach 2015/2016 wzięłam udział w projekcie badawczym Siecioholizm wśród dzieci i młodzieży. Rozpoczęłam kurs specjalisty terapii uzależnień, jestem w trakcie certyfikacji. Napisałam pracę proseminaryjną pt. Ryzyko uzależnienia od Internetu a używanie substancji psychoaktywnych. Interesuje mnie zarówno tematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, jak również uzależnień behawioralnych. W przyszłości chciałabym pracować z osobami uzależnionymi.

 


Zuzanna Dados


Jestem studentką IV roku Psychologii Wspierania Jakości Życia spec. Resocjalizacji i Readaptacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Seminarzystka w katedrze Psychoprofilaktyki patologii społecznych .W 2015 roku w ramach proseminarium brałam udział w projekcie badawczym dotyczącym,,Rozwoju sieciocholizmu wśród młodzieży’’pod kierownictwem Pani doktor Joanny Chwaszcz. Moje zainteresowania związane są z obszarem patologii społecznych.

 

Julia Jaźwińska

 

Studentka IV roku Psychologii Wspierania Jakości Życia, moduł psychoprofilaktyka i psychoterapia. Wolontariuszka w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym, aktualnie uczestniczę w kursie języka migowego. W ramach wolontariatu pracuję również, od dwóch lat, jako animator czasu wolnego w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Interesuję się tematyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, dlatego niebawem rozpoczynam szkolenie specjalisty terapii uzależnień w Stowarzyszeniu Natanaelum. W przyszłości chciałabym pracować z uzależnioną młodzieżą lub z osobami niesłyszącymi.

 

Łukasz Radliński

 

Student IV roku Psychologi Wspierania Jakości Życia, spec. Resocjalizacji i Readaptacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Seminarzysta w katedrze Psychoprofilaktyki patologii społecznych. Laureat V Forum Psychologicznego z wystąpieniem pt ,,Psychopathy - predators among us". Pracę proseminaryjną napisałem pod kierunkiem dr Joanny Chwaszcz na temat: ,,Poczucie Koherencji a Potencjał Readaptacyjny u osób osadzonych w zakładach karnych".

 

 

Ewa Nosal

 

Swoje zainteresowania realizuję na seminarium Psychoprofilaktyka patologii społecznej. Pracę proseminaryjną pisałam na temat: „Wsparcie rodzinne a zagrożenie siecioholizmem u młodzieży w wieku 16-19 lat" pod kierunkiem dr Joanny Chwaszcz. Jestem na specjalności Readaptacji i resocjalizacji społecznej. Od 3 lat jestem wolontariuszem w Stowarzyszeniu "Misericordia". Od zeszłego roku jestem aktywnym członkiem Sekcji Psychologii Klinicznej, a w tym roku także koordynatorem Sekcji Resocjalizacji i Readaptacji.

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2016, godz. 21:03 - Marta Szaro