Ks. Tomasz Gałuszka, kapłan diec.  rzeszowskiej, urodził się 5 lutego 1983 r. w Rzeszowie. W roku 2002 ukończył naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. W 2008 r. obronił pracę magisterską napisaną na seminarium z historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr. Andrzeja Motyki pt. Historia parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieklówce w latach 1939-2005. Dnia 10 maja 2008 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego. W latach 2008-2010 pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Barbary w Ropczycach (diec. rzeszowska).

 

W 2010 r. rozpoczął studia na kierunku prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w roku 2011 studia z prawa na tym samym wydziale. Obecnie jest studentem III roku prawa i V roku prawa kanonicznego, na którym przygotowuje pracę magisterską na seminarium z kościelnego prawa procesowego dotyczącą argumentacji w skardze powodowej.

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2014, godz. 13:45 - Jan Dzionek