Bardzo proszę o pomoc w jednej sprawie: czy sformułowane "postanowił on popełnić nieudaną próbę samobójczą" jest poprawne? Mam na myśli sens logiczny tej wypowiedzi: czy ten ktoś założył, iż próba ta z góry będzie nieudana, czy też była ona nieudana w wyniku pewnych działań?
W kontekście całego zdania: Tadeusz, uświadomiwszy sobie, że skrzywdził Telimenę zupełnie  niezasłużenie, postanowił popełnić nieudaną próbę samobójczą.

 

Rzeczywiście, z logicznego punktu widzenia zdanie nie jest poprawne. Jeżeli podejmuje się próbę jakiegokolwiek działania, to z reguły z założeniem, że czynność ta będzie udana.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2010, godz. 10:34 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn