Dotychczas w serii wydawniczej "Prawo i Polityka Migracyjna" ukazały się następujące publikacje:

 

 

1. Nabywanie obywatelstwa polskiego

Zob. więcej...

 

2. Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce.

Zob. więcej...

 

3. ACQUIS RETURN. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej

Zob. więcej...

 

4. Agencja FRONTEX w Strefie Schengen. 10 lat doświadczeń

Zob. więcej...

 

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2016, godz. 15:06 - Paweł Wojtasik