Nr 1. Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. M. Dębowska, Kielce 2002

 

Nr 2. Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. B. Skrzydlewska, Kielce 2004

 

Nr 3. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, oprac. W. W. Żurek, Lublin 2004

 

Nr 4. Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. W. W. Żurek, Kielce 2005

 

Nr 5. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, oprac. W. W. Żurek, t. 2, Lublin 2005

 

Nr 6. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, oprac. W. W. Żurek, t. 3, Lublin 2006

 

Nr 7. M. Dębowska, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006, Lublin 2006

 

Nr 8. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, oprac. W. W. Żurek, t. 4, Lublin 2007

 

Nr 9. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, oprac. W. W. Żurek, t. 5, Lublin 2008

 

Nr 10. B. Walicki, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim w okresie międzywojennym, Kolbuszowa 2010

 

Nr 11. Parafia Kolegiacka Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1510-2010. Studia, szkice i materiały, red. S. Zych, Kolbuszowa 2010

 

Nr 12. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, oprac. W. W. Żurek, t. 6, Lublin 2010

 

Nr 13. Pod opieką Maryi. Ku koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z Kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie, red. W. Jagustyn, S. Zych, Rzeszów 2010

 

Nr 14. S. Zych, Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1944/1945, Przemyśl 2011

 

Nr 15. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, oprac. W. W. Żurek, t. 7, Lublin 2011

 

Nr 16. J. Szymański, Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. 1, Lublin 2010

 

Nr 17. Binarowa. Studia i materiały z dziejów parafii i sanktuarium, red. W. Bielak, B. Walicki, S. Zych, Kolbuszowa 2011

 

Nr 18. K. Naskręcki, Z zapisków i ze wspomnień Żytomierzanina, oprac. M. Dębowska, Kraków 2011

 

Nr 19. J. Szymański, Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. 2, Lublin 2011

 

Nr 20. M. Dębowska, Klasztor norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012

 

Nr 21. Kościół parafialny w Lubomlu. Wizytacje generalne z lat 1796-1839, wstęp i oprac. M. Dębowska, Lublin 2012

 

Nr 22. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do 1945 roku, oprac. W. W. Żurek, t. 8, Lublin 2012

 

Nr 22. [23.] A. Przywara, Starodruki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Zarys problematyki, Rzeszów 2012

 

Nr 24. Biskup Marcin Kromer (1512-1589). W służbie Kościoła, Ojczyzny i ziemi bieckiej, red. W. Kret, S. Zych, Biecz 2013

 

Nr 25. Status animarum łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1815-1819, oprac. M. Dębowska, Lublin 2013

 

Nr 26. Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782-1826, oprac. M. Dębowska, Lublin 2013

 

Nr 27. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji pińskiej do 1945 roku, oprac. W.W. Żurek, t. 1, Lublin 2013

 

Nr 28. S. Zych, B. Walicki, Dzieje parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Zgłobniu ok. 1313-2013, Lublin 2013

 

Nr 29. Materiały do genealogii szlachty wołyńskiej, t. 1: A-D, oprac. S. Tylus, Kolbuszowa 2013

 

Nr 30. M. Dębowska, Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia, Lublin 2014

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2014, godz. 22:14 - Artur Hamryszczak