TOWARZYSTWO NAUKOWE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

JANA PAWŁA II

                                                                                                    

PRACOWNIA LITERATURY POLSKO-ŻYDOWSKIEJ KUL

Źródła i monografie 361

STUDIA POD REDAKCJĄ
SŁAWOMIRA JACKA ŻURKA

 

 

 

 

TOM I

  Anna Jeziorkowska-Polakowska, Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-939), Lublin 2010, ss. 259

 

 

 

 

 

 

TOM II

Monika Szabłowska-Zaremba, Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga, Lublin 2010, ss. 186

 

 

 

 

 

 

Zurek_okladka_mala.jpg                                                              

   TOM III

Sławomir Jacek Żurek, Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, Lublin 2011, ss. 210 [zobacz fotoreportaż z promocji]

 

 

 

 

 

zamosc_okladka_120.jpg

 

 

TOM IV

Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia - kultura - literatura, red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2012, ss. 399

 

 

 

 

 

TOM V

Żydowskie dziecko, red. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Lublin 2013, ss. 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM VI

Agnieszka Karczewska, Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), Lublin 2015, ss. 396

 

 

 

 

 

 


  TOM VII

Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek, red. Agnieszka Kasperek, Agnieszka Żmuda, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2015, ss. 231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomy dostępne w ofercie Towarzystwa Naukowego KUL

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, godz. 20:53 - Agnieszka Karczewska