PROGRAM SESJI

(Przewodniczy ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL)

9.00       Powitanie – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Część 1. Naukowa

9.10       Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal Koncepcja duchowości w filozofii ery pogańskiej

9.30       Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL Myśl augustyńska we współczesnej katolickiej nauce społecznej

9.50       Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda Kapłan sługą miłosierdzia według nauczania papieża Franciszka

10.10    Dyskusja

10.30    Przerwa na kawę

Część 2. Laudacyjna

11.00    Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski Wkład ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna w działalność Towarzystwa Naukowego KUL

11.15    Ks. mgr lic. Jarosław Adamiak Studuisti aman­ter ...  Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann – znawca życia i twórczości św. Augu­styna

11.30    Prof. dr hab. Andrzej Budzisz Przyjacielskie wspomnienie

Wystąpienia Gości

Słowo Jubilata

12.30    Msza św. w Kościele Akademickim KUL

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 13:08 - Stanisław Sarek