Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

zapraszają na siódmy wykład VIII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Sztuka i technologia


Rafał Rozmus
Współczesne narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia muzyki filmowej

 


Celem wykładu jest omówienie problematyki związanej z procesem komponowania muzyki filmowej. W szczególności przedstawione zostaną współczesne narzędzia wykorzystywane w tworzeniu tytułowego gatunku. Podstawowym zagadnieniem jest koegzystencja zjawisk wizualnych i dźwiękowych w dziele filmowym, ich wzajemne relacje oraz praktyczne wykorzystanie wirtualnych instrumentów w procesie kompozytorskim. Rozważania teoretyczne uzupełnione są działaniami praktycznymi, których celem jest próba ustalenia, w jakim stopniu współczesne narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia muzyki filmowej ułatwiają pracę kompozytorom oraz jakie otwierają przed nimi możliwości.


25 stycznia 2017 (środa), godz. 17.00
Filia nr 2 MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

___________________


Najnowszy trwający obecnie moment kulminacji związków sztuka – technologia, zapoczątkowany – zdaniem Hala Fostera – w latach 90. XX wieku, wiążę się z cyfryzacją, komputeryzacją i narodzinami społeczeństwa informatycznego. Splot technologii, nauki i kultury prowadzi do rozkwitu technokultury i technonauki. Jak w tym kontekście zmienia się samo pojęcie sztuki i czy w rezultacie rozszerzania jej definicji narasta przepaść pomiędzy „starym" i „nowym"? Czy sztuka dzisiaj, właśnie dlatego, że tak szeroko wchłania zdobycze współczesnego postępu technologicznego, nie zbliża się zadziwiająco do źródłowego pojęcia techne, którym starożytni Grecy ogarniali wszelką wytwórczość? Zagadnienia te wydają się niezwykle aktualne w kontekście narastającej obecności techniki i technologii w rozmaitych przejawach współczesnej praktyki artystycznej, zarówno w sztukach wizualnych, jak też w architekturze, muzyce, filmie i w szeroko rozumianej kulturze wizualnej. Odpowiedzi na liczne pytania z tym związane szukać będą badacze i praktycy różnych dziedzin humanistyki podczas tegorocznej VIII edycji otwartych wykładów o sztuce, przygotowanych przez Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych UMCS, Instytutem Historii Sztuki KUL Jana Pawła II i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.


___________________________

 


Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl orazwww.zacheta.lublin.pl

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 08:45 - Ireneusz Marciszuk