Budowa sieci komputerowej dla całej Uczelni jest potężną i bardzo kosztowną inwestycją. Ilości kabli sieciowych dotychczas położonych na Uczelni liczy się w setkach kilometrów. DTI administruje siecią strukturalną Uczelni. Sieć bezprzewodowa zbudowana i obsługiwana jest przez firmę zewnętrzną - DTI odpowiada za mechanizmy autoryzacji użytkowników oraz łącza do sieci kablowych.

 

Kolejną warstwą są bierne i aktywne urządzenia sieciowe. DTI konfiguruje i administruje szkieletem sieci opartej na urządzeniach CISCO. Pozwala to budować rozproszone, niekolidujące ze sobą sieci spełniające stawiane przez Użytkowników wymagania. Obecnie funkcjonują trzy główne sieci z dziesiątkami autonomicznych podsieci oraz sieci w Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli. DTI administruje ośmioma klasami C, prowadzi dla tych klas pełny serwis DNS.

Ostatnia warstwą, na której bazują już poszczególne usługi jest szereg serwerów i związanych z nimi usług sieciowych. Obecnie w szkielecie sieci pracuje kilkadziesiąt serwerów. Dział Teleinformatyczny utrzymuje serwery pocztowe dla pracowników i studentów KUL, ogólnouczelniane serwisy WWW wraz z systemem CMS, szereg serwerów plików, serwerów aplikacji oraz serwerów bazodanowych,

Dla użytkownika są to jednak sprawy dalszoplanowe - ważny jest wierzchołek góry lodowej czyli gniazdko przy komputerze, działające usługi sieciowe oraz właściwa konfiguracja sprzętu umożliwiająca dostęp do sieci.

Przyłączenie do sieci wykonywane jest przez pracowników DTI po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu. Przy okazji włączany komputer wciągany jest do szczegółowej ewidencji sprzętu komputerowego. W trakcie przyłączenia komputer otrzymuje własny numer IP, konfigurowana jest strona kliencka wymaganych usług sieciowych.

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2012, godz. 09:39 - Robert Toruj