Przyłączenie do sieci telefonicznej

DTI administruje obecnie czterema centralami telefonicznymi: Siemens HiCom 350E (1) oraz Siemens HiCom 330 (3). Precyzyjnie mówiąc DTI generuje numery, nadaje uprawnienia, wykorzystując sieć strukturalną przyłącza abonentów oraz przygotowuje taryfikację.

Uzyskanie numeru możliwe jest o ile nie ma przeszkód technicznych. W chwili obecnej centrale obsługują 3000 numerów dostępnych w sieci publicznej.

Występując o numer lub zmianę uprawnień należy wypełnić właściwy formularz. Formularz można otrzymać w Sekcji Interwencji Teleinformatycznych (CN-223) lub wydrukować (dwustronnie!) po pobraniu. Formularz należy złożyć w recepcji działu w Collegium Norwidianum pokój 223. DTI rozpozna możliwości techniczne i przekaże formularz do akceptacji właściwym władzom. Załatwienie sprawy w zależności od okoliczności trwa od kilku dni do kilku tygodni.

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2009, godz. 16:11 - Krystyna Szawłowska