bd21312_  ks. dr hab. Krzysztof Kaucha – przewodniczący, Instytut Teologii Fundamentalnej

bd21312_  dr Julia Gorbaniuk – sekretarz, Instytut Nauk o Rodzinie

bd21312_  ks. dr Sławomir Pawłowski – Instytut Ekumeniczny

bd21312_  ks. dr Andrzej Piwowar – Instytut Nauk Biblijnych

bd21312_  ks. dr Kazimierz Pek – Instytut Teologii Dogmatycznej

bd21312_  ks. dr Marian Pokrywka – Instytut Teologii Moralnej

bd21312_  dr Michał Wyrostkiewicz – Instytut Teologii Pastoralnej

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2016, godz. 11:10 - Ewa Zięba