Przewodniczący
mgr Rafał Drozdowski

(prawo V rok)

 

Z-ca Przewodniczącego
Grzegorz Miśtal
(prawo V rok)

 

Sekretarz

Aleksandra Katarzyna Romanowska
(praca socjalna III/ prawo IV)

 

Skarbnik

Paweł Pogorzelski

(prawo III rok)

Autor: Aleksandra Romanowska
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017, godz. 09:40 - Aleksandra Romanowska