Jak odmienić nazwisko Skalny? Znalazłam formy: zapraszam Państwa Annę i Jana Skalnych/Skalnów - która forma jest poprawna? Panią Annę Skalną czy Annę Skalny?

 

Nazwisko Skalny należy do odmiany przymiotnikowej, ponieważ ma postać przymiotnika. Tak jak przymiotnik odmienia się ono zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w mnogiej, np. Skalny, Skalnego, Skalni, Skalnych. Dlatego w Bierniku należy użyć formy Państwa Annę i Jana Skalnych.

W odniesieniu do kobiety nazwisko o postaci Mianownika Skalny się nie odmienia, ponieważ kończy się na głoskę inną niż -a. Wtedy Biernik będzie wyglądał następująco – Annę Skalny. Jest jednak możliwe, że np. żona pana Skalnego przyjmie postać mianownikową nazwiska z zakończeniem na -a, tj. Skalna. Jeżeli tak, to wtedy w Bierniku mamy formę Annę Skalną.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017, godz. 19:05 - Natalia Sosnowska