Wybór najcenniejszych dzieł sztuki, od prawie 60 lat pozostających pod opieką merytoryczną Instytutu Historii Sztuki KUL, prezentuje wystawa Ex Thesauro Universitatis, którą od 29 października można oglądać w Galerii Sztuki w Lesznie. W uroczystej inauguracji wystawy wziął udział rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

 

W czasie otwarcia wystawy rektor przypomniał, że utworzenie uniwersyteckiej kolekcji dzieł sztuki miało miejsce w 1932 r. Wówczas ks. kan. Jan Władziński podarował Uniwersytetowi gromadzony latami zbiór dzieł sztuki. Licząca ponad 4 tys. obiektów kolekcja uległa niemal całkowitemu rozproszeniu podczas II wojny światowej. W latach powojennych, dzięki determinacji władz uczelni, a także licznym darowiznom, zbiory odrodziły się i liczą obecnie blisko 1,7 tys. eksponatów. Rektor KUL podkreślił, że uniwersyteckie zbiory sztuki służą przede wszystkim edukacji kolejnych pokoleń historyków sztuki i są niezwykle rzadko prezentowane publicznie, jednak dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Instytutu Historii Sztuki KUL i Muzeum Okręgowego w Lesznie, wystawa stwarza miłośnikom sztuki niepowtarzalną okazję do zapoznania się z najciekawszymi obiektami muzealnymi z tej cennej kolekcji. Obecnym gościom życzył, by „skarbiec Uniwersytetu” był nie tylko źródłem przeżyć estetycznych, ale by uwrażliwiał na wszystkie wartości, których nośnikiem jest kultura.

 

 

 

 

 

 

Otwarcie wystawy stało się także okazją do spotkania członków istniejącego od 1922 r. Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz absolwentów uczelni.

 

 

Ex Thesauro Universitatis, 29 października 2013 – 28 lutego 2104, Galeria Sztuki w Lesznie, ul. G. Narutowicza 31

 

fot. dr Lidia K. Jaskuła

Autor: Tomasz Adamczyk
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013, godz. 09:06 - Tomasz Adamczyk