Jak poprawnie powinien brzmieć skrót od:
....dedykuję ŚWIĘTEJ PAMIĘCI DOKTOROWI HABILITOWANEMU Janowi Nowakowi, PROFESOROWI
KUL?
I czy tytuły powinno się tu pisać dużymi, czy małymi literami?

 

Formuła dedykacji powinna wyglądać nastepująco:
... dedykuję śp. dr. (drowi) hab. Janowi Nowakowi, prof. KUL.
Nazwy tytułów naukowych pisze się małą literą, ale w tym przypadku (żeby podkreślić szacunek do osoby, do której skierowana jest dedykacja) można zastosować także wielką literę, wówczas skrót dedykacji wyglądałby następująco:

... dedykuję śp. Dr. (Drowi) hab. Janowi Nowakowi, Prof. KUL.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2010, godz. 10:40 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn