Jestem studentką II roku komunikacji społecznej. Piszę pracę zaliczeniową na temat slangu młodzieżowego na przedmiot Kultura języka. I chciałabym zapytać Pani, jako specjalisty co sądzi Pani o tym typie wypowiadania się. O slangu młodzieżowym.

Chciałabym także bliżej przyjrzeć się (od strony, że tak powiem technicznej) kilku słowom z tego slangu, a mianowicie:

1) siema,

2) rozkminiać

3) obczaić, oblukać.

Jakie są ich odmiany? Czy są poprawne? Czy w ogóle da się je odmienić? Itp.

 

Na pierwsze pytanie, niestety, nie odpowiemy, ponieważ jest mało precyzyjne. Poza tym, jak zaznaczamy na stronie powitalnej, nie piszemy żadnych prac rocznych, licencjackich i innych. Możemy jedynie odpowiedzieć na pytania szczegółowe z drugiej części listu.

Słowo siema jest skróconą formą nieoficjalnego pytania grzecznościowego, dodawanego do powitania albo je zastępującego: Jak się masz? Wyraz siema jest nieodmienny, ale ma formy pokrewne, które podlegają fleksji np. siemanko (odmieniany jak śniadanko). Trudno mówić o poprawności w obrębie slangu. Można tylko wskazać, że badana przez Panią forma została utworzona w sposób niezgodny z systemem języka polskiego: przez usunięcie głosek niebędących morfemami. Jest to operacja słowotwórcza typowa dla slangu młodzieżowego albo gwary studenckiej. Jest przejawem tendencji do skrótu oraz zabawy językowej.

Trzy pozostałe formy to czasowniki, które odmieniają się tak jak podobnie zbudowane czasowniki języka polskiego. Są formami pochodnymi: rozkminiać i rozkmninić od kminić, kmina (zapożyczenie wewnętrzne ze slangu przestępczego), obczaić od czaić (ze slangu młodzieżowego). Wyróżnia się forma oblukać, która pochodzi od lukać, a ta z kolei od angielskiego to look, co sprawia, że jest hybrydą o rdzeniu angielskim, a formantach słowotwórczych polskich. Należałoby zwrócić uwagę na aspekt podanych przez Panią czasowników: w aspekcie dokonanym - obczaić, oblukać oraz niedokonanym - rozkminiać, obczajać.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013, godz. 18:13 - Natalia Sosnowska