W sobotę 14 grudnia 2013 r. miały miejsce zajęcia w ramach Pakietu rodzinnego. Zgodnie z tą formułą, w od 9.30 do 12.15, w trzech różnych, chociaż niedalekich od siebie miejscach, odbywały się równoległe warsztaty dla dzieci oraz młodzieży, a także wykład dla dorosłych.

Najmłodsi poznawali tematykę  Świątecznych inspiracji. Uczestnikom tych zostały przybliżone tradycje bożonarodzeniowe XXI wieku. Spotkanie było urozmaicone wieloma elementami, które sprzyjały aktywności dzieci. Miały one m.in. okazję własnoręcznie przygotować ozdoby choinkowe w postaci anioła i buta św. Mikołaja. Te lekcje sprawnie i z zaangażowaniem poprowadziły doktorantki pedagogiki KUL: mgr Magdalena Malec oraz mgr Teresa Skupień.

Starsze dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. No limits! W kierunku edukacji wszechstronnej prowadzonych także przez doktorantkę pedagogiki KUL mgr Natalię Rapę. Warsztaty służyły m.in. wyeksponowaniu umiejętności uczestnika. Uczestnicy spotkania, w niekonwencjonalny sposób rozmawiali o kreatywności, innowacyjności, stresie oraz samokontroli, które są kluczowymi czynnikami w kształtowaniu osobowości.

W tym samym czasie rodzice i opiekunowie wspomnianych wcześniej „młodych żaków” wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez dra Michała Wyrostkiewicza pt. W domu, w pracy, w szkole i na działce – zasady funkcjonowania wśród ludzi. Podczas zajęć można się było dowiedzieć wiele o sensie istnienia oraz treści zasad życia społecznego, czyli takich norm, które sprawiają, iż grupa ludzi staje się realną wspólnotą umożliwiającą i wspierającą integralny rozwój każdego z jej członków.

Oprócz zajęć Pakietu rodzinnego odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu Pogotowie przedmaturalne. Podczas niego, przez 4 godziny, dr Lech Giemza przybliżał licealistom niezbędną do jak najlepszego zdania matury wiedzę z zakresu języka polskiego.

Agata Żak

studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej