Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2013, godz. 10:08 - Liliana Kycia