3-letnie studia I Stopnia w Instytucie Socjologii KUL

(stacjonarne i niestacjonarne) 

  • odzwierciedlają współczesne tendencje w nauce i praktyce socjologicznej 
  • są zgodne z ECTS (European Community Course Credit Transfer System)
  • są prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)

       

 

 

 

 

          Studia składają się z dwóch etapów kształcenia:

1. etap wprowadzający (I rok studiów)
2. etap specjalizacyjny (II-III roku studiów)
>> Przedmioty wiodące dla poszczególnych modułów odnaleźć można na podstronach specjalności:
- Animacja sportu rekreacyjnego i turystyki
- Służby publiczne i polityka rodzinna
- Socjologia gospodarki i Internetu
- Społeczności lokalne i animacja kultury

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:  

Koncepcja kształcenia   Efekty kształcenia  Profil absolwenta   Program studiów

 

Rekrutacja na studia I stopnia

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2017, godz. 22:32 - Tomasz Peciakowski