ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • znajomości zasad funkcjonowania społeczeństwa informatycznego i sieci społecznych oraz nowoczesnych narzędzi analizy opinii publicznej i rynku
  • projektowania, monitorowania i ewaluowania programów służących rozwiązywaniu kwestii społecznych, jak wykluczenia, emigracja, zdrowie i choroba, turystyka i sport
  • opisu i przedstawienia rzeczywistości z zastosowaniem najnowszych technik informatycznych i audiowizualnych

Zawody:

  • specjalista ds. badań społecznych
  • statystyk
  • specjalista ds. badań rynkowych i marketingowych
  • specjalista integracji społecznej
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:17 - Magdalena Kargol