ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

 

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu w obszarze nauk społecznych.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach kształcenia, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z wymienionych kierunków: socjologia, praca socjalna, politologia, polityka społeczna, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, pedagogika.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:22 - Magdalena Kargol