Socjologia życia publicznego 

 

 zobacz prezentację PowerPoint

 

      Specjalność ma na celu kształcenie absolwentów przygotowanych do analizy funkcjonowania życia  publicznego, którzy mają szeroką wiedzą o społecznych aspektach systemu władzy, polityki i społeczeństwa obywatelskiego, instytucjach życia publicznego i mechanizmach jego funkcjonowania, pozyskiwaniu środków z programów Unii Europejskiej, a także o problemach i patologiach sfery publicznej oraz sposobach ich rozwiązywania. Wiedza i umiejętności nabyte na tej specjalności pozwolą także być organizatorami życia publicznego. Nacisk położony jest na zapoznanie się ze współczesnymi teoriami i  rozwiązaniami w polityce, gospodarce, kulturze światowej i polskiej oraz na nabycie umiejętności praktycznych.

 

Profil Absolwenta: 

Absolwent mający wszechstronną wiedzę o funkcjonowaniu życia publicznego jest przygotowany do pełnienia funkcji w administracji publicznej, samorządowej i w organizacjach pozarządowych, gospodarce oraz w instytucjach Unii Europejskiej i międzynarodowych. Absolwent będzie miał umiejętności potrzebne do analizy sfery publicznej, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz do uczestnictwa w tworzeniu programów z dziedziny polityki społecznej, polityki prawa, polityki ekonomicznej oraz ich ewaluacji. Program studiów na tej specjalności zapewnia wykształcenie pracownika, zdolnego sprostać wyzwaniom XXI wieku, który potrafi aktywnie i wydajnie pracować zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Opr. Stanisław Fel

 

 

Studenci specjalizacji "socjologia życia publicznego" na II roku studiów biorą udział w wyjeździe edukacyjnym, wizytując warszawskie placówki dwóch organizacji pozarządowych. Na III roku studiów taka wizytacja odbywa się w lubelskich organizacjach. 

 

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ!

Zdjęcia z wyjazdu edukacyjnego do Warszawy. Studenci II roku ze specjalizacji "socjologia życia publicznego" 06 kwietnia 2011 r. odwiedzili warszawskie placówki Fundacji Konrada Adenauera i Instytutu Spraw Publicznych.

 

 

 

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2012, godz. 22:41 - Tomasz Peciakowski