11 grudnia 2014 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizują XVII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne na temat: Spór o początek i koniec ludzkiego życia, z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”. Sympozjum odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Celem debaty jest ukazanie specyfiki życia ludzkiego oraz dyskusja nt. istotnych problemów dotyczących początku i kresu ludzkiego życia w perspektywie bio-technologicznej, filozoficznej, teologicznej oraz etycznej. Zgodnie z tradycją sympozjum, na zakończenie przewidziana jest refleksja podsumowująca całość rozważań oraz ukazująca propozycję pozytywnego rozstrzygnięcia omawianych problemów. W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Część I Międzynarodowa: O ŻYCIU I ŚMIERCI W OGÓLNOŚCI
Obrady plenarne, Aula im. Kard. St. Wyszyńskiego, prowadzenie: ks. dr Tomasz Duma

 • 10.00 – Otwarcie sympozjum – Rektor KUL
 • 10.15–10.40 O życiu i śmierci? – archiwalna wypowiedź multimedialna o. prof. dr hab. Mieczysława A. Krąpca
 • 10.40–11.10 Czym i dlaczego jest życie? Analizy metafizyczne – ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)
 • 11.10–11.40 Spór o człowieka: embrion – komórka czy człowiek? – refleksje historyczne z perspektywy filozoficzno-teologicznej – ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
  • 11.40–12.00 Dyskusja
 • 12.00–12.45 "Der Tod gehört zum Leben". Kritische Anmerkungen zur neuen Thanatologie mit Martin Heidegger und Josef Pieper ("Śmierć przynależy do życia". Krytyczne uwagi o nowej tanatologii na kanwie myśli Martina Heideggera i Józefa Piepera) – prof. dr hab. Berthold Wald (Theologische Fakultät, Paderborn, Niemcy)
 • 12.45–13.30 Principio y Fin de la Vida Humana. La Bondad Divina (Źródło i cel ludzkiego życia. Boża dobroć) – prof. Enrique Martinez (Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Hiszpania)
  • 13.30–13.50 Dyskusja
  • 13.50–15.00 Przerwa

 

Część II Ogólnopolska: ŻYCIE I ŚMIERĆ: DYSPUTY PROBLEMOWE

Obrady w sekcjach (15.00–16.20)

 

Sekcja I. ŻYCIE I ŚMIERĆ W PERSPEKTYWIE BIO-TECHNOLOGICZNEJ

Sala 213, prowadzenie: dr Justyna Herda

 • 15.00–15.20 Modyfikacje genetyczne człowieka. Nowe stworzenie? – dr hab. Zbigniew Wróblewski (KUL)
 • 15.20–15.40 Technologia przedłużania życia. Szansa na życie wieczne? – ks. prof. dr hab. Tomasz Kraj (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 • 15.40–16.00 Życie sztuczne? Post-człowiek. Szansa czy iluzja? – prof. dr hab. Marian Wnuk (KUL)
  • 16.00–16.20 Dyskusja

 

Sekcja II. ŻYCIE I ŚMIERĆ W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNO-FILOZOFICZNEJ

Sala 208, prowadzenie: prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

 • 15.00–15.20 Jakie ciało zmartwychwstanie? Koncepcje teologów wczesnochrześcijańskich – ks. prof. dr hab. Mariusz Szram (KUL)
 • 15.20–15.40 Życie po śmierci ciała. Hipoteza anima separata. Refleksje filozoficzne – dr Reet Otsason (Estonia)
 • 15.40–16.00 Niebo – piekło. Stany realne ludzkiego wiecznego życia. Refleksje teologiczno-filozoficzne – ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski (KUL)
  • 16.00–16.20 Dyskusja

 

Sekcja III. ŻYCIE I ŚMIERĆ W PERSPEKTYWIE ETYCZNEJ

Aula im. Kard. St. Wyszyńskiego, prowadzenie: dr Wojciech Daszkiewicz

 • 15.00–15.20 In vitro i eutanazja. Nowy paradygmat początku i końca życia? – ks. dr hab. Grzegorz Hołub (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 • 15.20–15.40 Śmierć jako ostateczna decyzja życia osobowego człowieka – prof. dr hab. Piotr Stanisław Mazur (Ignatianum, Kraków)
 • 15.40–16.00 Zabójstwo – samobójstwo – eutanazja. Dylematy moralne – dr Marek Czachorowski (KUL)
  • 16.00–16.20 Dyskusja

 

Część III Ogólnopolska: W TROSCE O KULTURĘ ŻYCIA

Obrady plenarne, Aula im. Kard. St. Wyszyńskiego, prowadzenie: dr Paweł Gondek

 • 16.45–17.15 Lekarz w służbie życia czy śmierci? Prawdziwa czy fałszywa alternatywa? – o. dr med. Jacek Norkowski (Rzym)
 • 17.15–17.45 Godność ludzkiego życia i umierania – ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 • 17.45–18.15 Kultura śmierci czy kultura życia? Przyszłość ludzkiej cywilizacji – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
  • 18.15–18.30 Dyskusja
  • 18.30–Zamknięcie obrad

 

 • Sesja plakatowa nt. W poszukiwaniu prawdy o życiu i śmierci człowieka

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016, godz. 11:31 - Andrzej Zykubek