Moskal_Spór o racje religiiCelem rozprawy jest ocena wartości poznawczej analitycznego (o profilu logikalnym) i klasycznego (tzn. zasadniczo metafizykalnego) uzasadnienia (usprawiedliwienia) religii. Rozprawa jest dyskusją z programem filozoficznym postulującym „uściślenie” myślenia metafizycznego za pomocą narzędzi logiki formalnej.

 

Struktura książki jest następująca:

Część I: Problem racji religii w filozofii analitycznej Józefa M. Bocheńskiego

1: Epistemologiczno-metodologiczna charakterystyka filozofii analitycznej J. M. Bocheńskiego

2: Problem uzasadnienia religii w drodze uzasadnienia prawdziwości zdań i przekonań dotyczących członów religijnej relacji

3: Problem uzasadnienia religii w drodze uzasadnienia religijnej wiary

Część II: Problem racji religii w filozofii klasycznej

1: Epistemologiczno-metodologiczna charakterystyka filozofii klasycznej

2: Problem uzasadnienia prawdziwości zdań i przekonań dotyczących przedmiotowych racji religii w drodze doświadczenia religijnego

3: Problem uzasadnienia prawdziwości zdań i przekonań dotyczących przedmiotowych racji religii w drodze religijnej wiary

4: Problem uzasadnienia prawdziwości zdań i przekonań dotyczących przedmiotowych racji religii w drodze rozumowania

5: Problem uzasadnienia prawdziwości zdań i przekonań dotyczących podmiotowych racji religii

 


Piotr Moskal. Spór o racje religii. Lublin: TN KUL 2000.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2014, godz. 12:33 - Anna Starościc