Jaki jest powód sporu zbiorowego?

Powodem sporu zbiorowego mogą być tylko żądania zaspokojenia potrzeb pewnej grupy pracowników

np. zatrudnionych w jednym zakładzie pracy lub branży).

Nie można prowadzić sporu zbiorowego o prawa przysługujące indywidualnym pracownikom, które mogą być dochodzone przed sądem.

 

Kto może wszcząć spór zbiorowy?

Spór zbiorowy mogą rozpocząć i prowadzić pracownicy.

Pracodawcy nie mają takiego prawa.

W trakcie sporu obie strony są reprezentowane przez właściwe organizacji:

pracownicy przez związki zawodowe

pracodawcy przez organizacje pracodawców.

 

Etapy rozwiązania sporu zbiorowego.

I etap - rokowania pomiędzy stronami.

II etap - mediacja. Prowadzi się ją jeśli rokowania nie zakńczą się porozumieniem.

Jeśli mediacja sie nie powiedzie uprawnia to do wszczęcia strajku.

Autor: Dorota Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2013, godz. 10:01 - Dorota Marzec