Koordynator:

Dariusz Kała - III rok prawa

 

Projekty realizowane w roku akademickim 2007/2008 :

 

- konferencja naukowa o prawie gospodarczym Polski i Ukrainy (maj 2008)

- sesja studencka „Sądownictwo arbitrażowe" w ramach XVI Tygodnia Prawników (11 marca 2008)

- wykład otwarty dr M. Chajdy nt. plagiatu w pracy naukowej (31 marca 2008)

- wykład otwarty dr J. Widło nt. hipoteki i zastawu rejestrowego (styczeń 2008) - proj. zrealizowany

- spotkanie z przedstawicielami zawodów prawniczych - aplikacje - (maj 2008)

- cykl szkoleń dot. praktycznych umiejętności prawniczych (styczeń-maj 2008)

- szkolenie dot. pisania glosy (marzec/kwiecień 2008)

- warsztaty z prawa autorskiego (marzec 2008)

- wyjazd naukowy do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego (kwiecień 2008)

- ogólnopolski zjazd stowarzyszeń prawniczych (październik 2008)

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 20:15 - Marta Ordon