Koordynator Sekcji:
Grzegorz Olszowski


Opiekun naukowy:
dr Michał Chajda - adiunkt w II Katedrze Prawa Cywilnego

 

Sesja naukowa - Współczesne zmiany w prawie cywilnym

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 20:15 - Marta Ordon