Koordynator Sekcji:

Wojciech Jagieła

Opiekun naukowy:

dr Michał Chajda - adiunkt w II Katedrze Prawa Cywilnego

 

1 Zorganizowanie szkolenia z pisania apelacji

2. Udział członków sekcji w konferencjach :

- IX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja Młodych Naukowców - życie prawa: stan współczesny i perspektywy rozwoju. Która odbyła się w Łucku na Uniwersytecie imienia Łesi Ukrainki w dniach 22-23 marca 2013

- X Międzynarodowa Studencko Doktorancka, Prawnicza Konferencja Naukowa: Aktualne problemy praw człowieka, państwa i systemu prawnego. Która odbyła się we Lwowie na Uniwersytecie imienia Iwana Franki w dniach 26-28 kwietnia 2013

- Ogólnopolska Konferencja, ,,Współczesna Praworządność: działania i wyzwania''. Która odbyła się w Stalowej Woli w dniu 9 kwietnia 2013

-Międzynarodowa Konferencja, ,,Otwarte Usta: wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej''. Która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2013 roku

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2013, godz. 20:43 - Marcin Kasprzyk