poradnia_mopr

 

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzi działania terapeutyczne i psychoprofilaktyczne dla mieszkańców miasta Lublin.

 

Do zadań Poradni należy w szczególności:

- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

- terapia psychologiczna i pedagogiczna: indywidualna, małżeńska, rodzinna lub grupowa;

- prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, małżonków, dzieci i młodzieży

- tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia;

- działalność informacyjna, edukacyjna i psychoprofilaktyczna;

- prowadzenie form doskonalenia, wsparcia i konsultacji dla specjalistów

 

Poradnia pracuje w oparciu o systemową koncepcję rodziny, zgodnie z którą skuteczna pomoc, która może przynieść trwałe, pozytywne zmiany obejmuje całą rodzinę.

 

Więcej na stronie: http://www.mopr.lublin.pl/

Informacje na temat staży do pobrania tutaj

 
Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2015, godz. 08:35 - Justyna Tarkowska