SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA,

czyli teoria i praktyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

ZAPRASZAMY STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ I NEOFILOLOGII

330 godzin zajęć  + 150 godzin praktyk - całość w j. polskim

 

 

Program specjalizacji obejmuje:

  1. Konwersatorium z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.
  2. Konwersatorium z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego.
  3. Ćwiczenia z rozwijania sprawności językowych (słuchania, czytania, mówienia, pisania) u uczących się języka polskiego jako obcego.
  4. Wykład z kultury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
  5. Praktyki: hospitowanie zajęć prowadzonych w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL oraz zajęć w Szkole Letniej KUL, prowadzenie  lekcji z cudzoziemcami, przygotowanie pomocy dydaktycznych.

 

Informacje i zapisy:

osobiście w CN 230 (Katedra Języka Polskiego) lub mailowo:

dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, e-mail: lumina@kul.lublin.pl

dr Anna Majewska-Wójcik, e-mail: annamaj-woj@o2.pl

 

 

 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2014, godz. 23:27 - Grzegorz Jędrek