W minioną sobotę 22 lutego 2014 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli. Dotyczyło ono  kształtowania kompetencji społecznych i autoprezentacji. Tak informowaliśmy o tym wydarzeniu zachęcając do udziału.

Nauczyciel w teatrze życia codziennego – czyli rzecz o wywieraniu wrażenia, komunikacji, emocjach i tremie w zawodzie nauczyciela

Spotkanie miało charakter wykładowo-konwersacyjny i stało się okazją do wymiany doświadczeń na temat radzenia sobie ze stresem i tremą przed oraz w trakcie wystąpień publicznych; wykorzystywania wybranych technik autoprezentacjach w codziennej pracy nauczyciela oraz budowania wiarygodnego wizerunku pedagoga przy wykorzystaniu przede wszystkim komunikatów niewerbalnych. Ta tematyka okazała się być bardzo interesująca i potrzebna. Nauczyciele, a właściwie nauczycielki (bo zgłosiły się same Panie), biorące udział w szkoleniu podkreślały bowiem, że pomimo ciągłego zdobywania tzw. „twardych” kwalifikacji z zakresu dydaktyki i treści nauczanych przedmiotów oraz wieloletniego doświadczenia, trudno im nierzadko stanąć przed publicznością i zabrać głos. Skupiając się na przygotowaniu merytorycznym do lekcji, nierzadko można zapomnieć o fakcie, że słuchacze, uczniowie zwracają uwagę również na niewerbalny kontekst wypowiedzi i budowanie relacji.

Odbyte trzygodzinne szkolenie było  tego rodzaju pierwszym, pilotażowym spotkaniem. Miło nam Państwa poinformować, że już trwa organizacja kolejnych, które będą dotyczyły m.in. retoryki dla nauczycieli, autoprezentacji oraz asertywności, a także pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Pracujemy też nad szkoleniem, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie O co chodzi z nową maturą? Planowane wydarzenia będą miały charakter warsztatowy.

Na bieżąco będziemy informować o możliwości skorzystania z kolejnych tego typu spotkań. Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie.