Katedra Kultury Medialnej realizuje dwie specjalności.

 

 

Specjalność: Research dziennikarski i kultura medialna

 

 Absolwent specjalności Research dziennikarski i kultura mediów będzie przygotowywany do pracy w mediach w ramach zajęć ułożonych w trzy moduły. Zajęcia typu warsztatowego - Research dziennikarski poświęcone wybranym dziedzinom kultury i życia społecznego – sztuce, religii, turystyce, podróżom i zwyczajom kulinarnym, rodzinie i codzienności kształtować będą postawę dociekliwego poszukiwacza atrakcyjnych dla odbiorcy tematów. Absolwent specjalności będzie posiadał umiejętności: sprawnego poszukiwania, selekcjonowania i sprawdzania informacji, wykorzystania wiedzy teoretycznej i własnych obserwacji do realizacji tematów od pierwszego do ostatniego etapu pracy (od znalezienia i sformułowania do dogłębnego opracowania w wybranym gatunku dziennikarskim i opublikowania). Będzie gotowy do pracy w redakcji w roli reserchera i redaktora.

Aktywne uczestniczenie w zajęciach proponowanych w bloku Kompetencje uczestników procesu komunikowania pozwoli absolwentowi na praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu kultury mediów w celu świadomego i odpowiedzialnego tworzenia przekazów medialnych poprzez tzw. dziennikarstwo mobilne (telefony komórkowe, internet), szczególnie w celu budowania koniecznego w mediach pluralizmu. Absolwent będzie świadomym nadawcą, ale i krytycznym odbiorcą przekazów medialnych.

Blok Badania mediów da Absolwentowi specjalności dodatkowy atut na dziennikarskim rynku pracy w postaci doświadczeń badawczych. Absolwent będzie umiał zrealizować i przeprowadzić projekt badania medioznawczego począwszy od postawienia problemu, wpisania go w kontekst teoretyczny, zbudowania narzędzia do badania (np. wizerunku osób publicznych, instytucji), przeprowadzenia go oraz zastosowania wyników w publikacjach dziennikarskich. Ta wiedza i doświadczenie badawcze umożliwi absolwentowi poszukiwanie pracy nie tylko w mediach, ale także instytucjach badawczych specjalizujących się w badaniu przekazów medialnych.

 

Spechalność: Public relations - reklama - komunikacja merketingowa

 

Absolwent  specjalności Public relations, reklama i komunikacja marketingowa będzie przygotowywany do pracy w instytucjach społecznego komunikowania związanych z biznesem, reklamą i public relations w ramach zajęć ułożonych w trzy moduły.
    Moduł pierwszy – „Public relations i reklama” (135 godzin) obejmuje przedmioty warsztatowe i konwersatoryjne z zakresu public relations i reklamy. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i realizacją kampanii i działań promocyjno-reklamowych. Blok zajęć z komunikacji marketingowej (120 godzin) zawiera wiedzę na temat planowania i badań marketingowych oraz prezentuje zjawiska i zawody związane z szeroko rozumianym budowaniem produktów rynkowych. Moduł „Kompetencji komunikacyjnych” (105 godzin), dostarcza ogólnej wiedzy na temat wywierania wpływu, dyskursu publicznego, negocjacji oraz opracowywania projektów.
    Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej, komunikacji w obszarze marketingu, którą będzie mógł wykorzystać do analizowania i interpretowania problemów społecznych, w dziedzinie komunikacji biznesowej i publicznej,  a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
szczególnie w obszarze public relations, reklamy i biznesu. Będzie również posiadał praktyczne umiejętności dzięki którym będzie przygotowany do pracy w obszarze budowania koncepcji produktów, organizacji i obsługi wydarzeń medialnych.

Autor: Jakub Syty
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2013, godz. 12:35 - Joanna Szegda