Słuchacze po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w danych zajęciach (zapisy przyjmowane są on-line, telefonicznie, mejlowo oraz w biurze UO KUL), powinni wnieść opłatę, która stanowi potwierdzenie rezerwacji. Opłaty należy dokonać przelewem bezpośrednio na konto KUL

UWAGA! Zawsze należy podać tytuł wpłaty:
"UNIWERSYTET OTWARTY - tytuł zajęć; nazwisko uczestnika".